top of page

黑色狗狗絕育去

呢對黑狗,日日自由自在地生活,都叫有兩餐的,但主人遲遲唔願安排牠們絕育。今次全靠街坊費盡唇舌和幫手安排,才能順利捉牠們入籠和安排去絕育。


一狗仔一狗女養在一起,唔絕育是絕對唔可以的。很快狗女便會懷孕生寶寶。


都什麼年代了,有時真的不明白一些鄉民的守舊思想,到頭來只苦了狗狗。我們希望時代進步,鄉民都可以進步,那麼貓貓狗狗便有福了。

16 views

Recent Posts

See All

有心冇力

時常遇到老村民飼養貓狗,捉老鼠/看門口之用, 有些人都算善待小動物, 讓牠們自由走動, 提供兩餐。 但萬一生病受傷, 也不會牠們去看醫生, 理由通常是冇錢、仔女要返工唔得閒、拖唔到隻狗去診所之類, 圖中這一隻狗便是一例子。 這家人有4隻狗, 這裡車不到, 幾年前我們幫手帶去絕育, 自此每逢狗狗有事, 阿婆都只會叫我地去幫手。 今次是烏蠅蟲, 在耳仔入面, 需要去診所處理, 當然老人家說送不到去診所

コメント


bottom of page